Kolonihaveforbundet Nordøstsjællandskredsen
..Vi tager hånd om det gode haveliv..!

Her kan downloades materiale fra tidligere år

Tilbage til nok-kolonihave.dk

Forsikringer

Kredsrepræsentantskabsmøde 2015

Kredsrepræsentantskabsmøde 2016

Kolonihaveloven

Kredsrepræsentantskabemøde 2017

Ændring af Kolonihaveloven

Kredsrepræsentatnskabsmøde 2018

Kredsrepræsentatnskabsmøde 2019

Kredsrepræsentatnskabsmøde 2020

Kredsrepræsentatnskabsmøde 2021

Arkivet opdateres løbende