Kolonihaveforbundet Nordøstsjællandskredsen
..Vi tager hånd om det gode haveliv..!

Kredsens historie

HVORNÅR VAR DET NU DET VAR?

En lille historie om hvordan "Nordøstsjællandskredsen" blev til. Indtil 1944 hørte vi under "Nordsjællandskredsen", som havde hjemsted i Helsingør. På strækningen Hørsholm - Lyngby var der kun få kolonihaver men en del nyttehaver.

Som delegerede fra ovennævnte område i Nordsjællandskredsen var Aksel Høyer Petersen "Toftebæk" i Lyngby og Louis Sørensen "Solvang" i Gentofte. På et bestyrelsesmøde i marts måned 1944 i Helsingør blev der stillet forslag om, at "Kredsen" lod afholde produktudstillinger i henholdsvis Helsingør og Lyngby. I Helsingør skulle de deltage sammen med "Husmandsforeningen" og det eventuelle overskud fra udstillingerne skulle deles med husmændene. I toget hjem fra mødet blev Aksel Højer Petersen og Louis Sørensen enige om, at det var noget "pjat", at man skulle dele med husmændene, og de blev enige om, at foreslå de 4 foreninger i Hørsholm-Lyngby området, at man lavede sin egen kreds og udstilling.

Efter forhandlinger med "Kolonihaveforbundet for Danmark, og uden een krone på lommen søgte man først tilladelse for afholdelse af nævnte udstilling hos besættelsesmagten Tyskland - fik ja - og gik derefter ud og optog et mindre lån. Derefter fulgte et kæmpe arbejde - udstillingen blev holdt med stort rygind og gav 800,- i overskud.

Idéen"Nordøstsjællandskredsen" begyndte at tage form. Kredsene blev delt og man havde straks penge i kassen til at begynde med. Nu gjaldt det om at komme op på cyklerne og ud og få startet nogle foreninger. Dette arbejde bar frugt og ved den stiftende generalforsamling på "Vejlehus" i Hørsholm bestod "Kredsen" af 18 foreninger med ca. 1400 medlemmer.
Den konstituerede formand Viktor Christensen bød velkommen til alle fremmødte og en særlig velkomst til "Kolonihaveforbundets" formand Gotfred Andersen og Statskonsulent Laurits Nielsen. Han udtrykte håbet om at den nystartede "Kreds" måtte blive til gavn og glæde for alle medlemmerne.

"Nordøstsjællandskredsen" blev stiftet den 11. juni 1944. 

Kredsens første formand var Viktor Christensen fra Hørsholm og kasserer var Hans Rasmussen fra Holte. I dag har "Kredsen" samarbejde med 26 foreninger med ca. 1500 medlemmer. I starten var der mange nyttehaver, der nu er nedlagt. Det var lidt om, hvordan vores kreds blev startet op.

Per Ysbæk-Nielsen
kredsformand 
1978-2012

Tilbage