WEB DESIGN • WWW.DC-3.DK
Velkommen Vi tager hånd om det gode haveliv Kredsvedtaegt_2017.pdf Nordøstsjællandskredsens vedtægter Kolonihaveforbundets vedtægter Forbundsvedtaegter pr. 1. januar 2019.pdf Hovedbestyrelsens retningslinjer  for vurderingsfunktionen Hovedbestyrelsens retningslinjer for vurderingsfunktionen.pdf Forbunds- og Kredskontingent 2020.pdf Forbunds- og Kreds kontingent 2020 DOWNLOAD MATERIALE Kredsrepræsentantskabsmøde 2019 referat_kredsrepraesentantskabsmoede_7.marts_2019.pdf LBK_790_af_21._juni_2007.pdf Kolonihaveloven 20121_L214_som_vedtaget.pdf Ændring af kolonihaveloven Nyttig info i bestyrelsesarbejdet.pdf Nyttigt materiale i forbindelse  med bestyrelsesarbejdet Dokumenter til brug  ved havevurderinger Referater Kredsmøder Bestyrelsesoplysninger  før vurdering Løsøreliste Bebyggelses-forbedringer Login til  forbundshjemmesiden Plancher vedr. Persondataforordningen Nok_Rudersdal_allerod_25.september2018.pdf Nok_Gentofte_lyngby_26.september2018.pdf NOK møde  Gentofte, Lyngby 26. september 2018 NOK møde  Rudersdal, Allerød 25. september 2018 Referat af formands og kasserermøde 230419.pdf Formands- kasserermøde 23. April 2019 Løsøreliste Ejererklæring som skal  Udfyldes inden vurdering  af kolonihavehus Referat af formands- og kasserermøde 10. oktober 2019.pdf Formands- kasserermøde 10. Oktober 2019 Ankeblanket 2020 Vejledning til køber og sælger Vedr. vurdering