WEB DESIGN • WWW.DC-3.DK
Velkommen Vi tager hånd om det gode haveliv

Kolonihaveforbundets kreds 5 "Nordøstsjællandskredsen" fungerer som samarbejdspartner for Forbundet samt for nedennævnte 5 Kommuners kommunalbestyrelser og disses forvaltninger:

      

Allerød Kommune

            Gentofte Kommune

            Hørsholm Kommune

            Lyngby-Tårbæk Kommune

            Rudersdal Kommune

            Furesø Kommune


Kredsbestyrelsen er ligeledes service- og samarbejdsorgan for de 26 foreninger der hører hjemme under "Nordøstsjællandskredsen.

Kredsbestyrelsen behandler sager for foreningerne såsom: Forhandling om- og prisfastsættelse af Kommunale foreningslejemål, Vedtægtsspørgsmål, Bebyggelsesspørgsmål samt andre foreningsmæssige problemstillinger m.m.


Kredsbestyrelsen afholder 11 bestyrelsesmøder årligt samt arangerer kurser og den årlige "Præmiefest" og deltager I foreningernes SU møder 2 gange årligt.


Til kredsbestyrelsen er tilknyttet en havefaglig uddannet konsulent der årligt foretager havebedømmelser, havevandringer m.m

       

Kolonihaveforbundet ’Nordøstsjællandskredsen’ FORMÅL