WEB DESIGN • WWW.DC-3.DK
Velkommen Vi tager hånd om det gode haveliv

Ethvert køb eller salg af en kolonihave foregår efter regler godkendt af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse.

Disse regler er stadfæstet ved en afsagt dom af Højesteret den 14. september 2007. Nye godkendte vurderingsregler træder i kraft den 1. januar 2008. Andre købs- og salgsaftaler er ulovlige og kan ikke godkendes.


Køb og salg forestås af  den Enkelte forenings bestyrelse. Såfremt personer bosat i "Region København" ønsker at komme i betragtning til køb af en kolonihave, bedes disse mennesker henvende sig til den enkelte forening. Se foreningernes adresser under fanen foreninger.


Såfremt et foreningsmedlem ønsker at få vurderet sin have eller sælge denne, henvender medlemmet sig til bestyrelsen, der så enten kontakter foreningens eget valgte vurderingsudvalg eller retter henvendelse til Kredsens vurderingsudvalg. Gør en foreningsbestyrelse brug af Kredsens vurderingsudvalg retter bestyrelsen skriftlig eller telefonisk henvendelse til:

Formanden for vurderingsudvalget Carsten Christiansen, tel.: 31 13 03 28, post@nok-kolonihave.dk


Kredsvurderingsudvalgets pris for vurdering af have og bebyggelser er p.t. kr. 1.200,00 inkl. kørsel. Kredsvurderingsudvalget foretager så en vurdering af medlemmets have og bebyggelser på havelodden efter ovenstående regler. Resultatet af foretagne vurderinger kan ankes skriftligt til Formanden for vurderingsudvalget Carsten Christiansen, post@nok-kolonihave.dk - En revurdering fortages af en Københavnerkreds - pris p.t. kr.2400,-


Kolonihaveforbundet har i samarbejde med "Træbrancens Oplysningsråd udregnet kvadratmeterpriser for bebyggelser og havens anlæg m.m. Disse prissatser bliver pristalsreguleret en gang om året.

KØB OG SALG AF HAVER