WEB DESIGN • WWW.DC-3.DK
Velkommen Vi tager hånd om det gode haveliv Ansøgning om optagelse på venteliste til en have tilsluttet Nordøstsjællandskredsen

Det koster kr. 175,00 pr. år at stå på venteliste. Beløbet bedes indbetalt på flg. giro konto


Kolonihaveforbundets Nordøstsjællandskreds

Gentoftegade 55A, 4. tv., • 2820 Gentofte • Giro: 01-5441676


Optagelse på ventelisten vil først ske når beløbet er registreret på kredsens konto

Ventelistegebyret dækker kun for det indeværende kalenderår.


I nogle kommuner er det et krav at man er bosiddende i den pågældende kommune man søger have i. I tvivlsspørgsmål bedes du kontakte den pågældende haveforening herAllerød Kommune


H/F Grøndal


Lyngby Taarbæk Kommune


H/F Lundtoftegård

H/F Fuglsang

H/F Lundtoftehaverne


Der er bopælspligt i Lyngby-Taarbæk

Kommune

Rudersdal Kommune


N/F Majsletten

N/F Rundforbi

N/F Søllerød

N/F Vangebo

N/F Wesselsminde

H/F Vedbæk


Kredsen administrerer opskrivning til ventelisten for følgende foreninger:

Rudersdal Kommune


H/F Birkerød

H/F Sjælsø

H/F Tornevang

H/F Hestkøbgård

Hestkøbgård opskriver pt. kun borgere

bosat i Rudersdal Kommune

Alle andre foreninger skal kontaktes direkte. Kontaktoplysninger finder du her

Klik på formularen herunder hvis du vil skrives op til en have (PopUp vindue åbnes)

Ansøgning om optagelse på venteliste til en have tilsluttet Nordøstsjællandskredsen